31 ارديبهشت 1398 ساعت 03:04

shahrdar1    shahrdar2

shahrdar3    shahrdar4

shahrdar5    shahrdar6

shahrdar7    shahrdar8

shahrdar9    shahrdar10

shahrdar11   

 

ایده های برتر - فراخوان

   

تماس با ما

شهرداری شهر پارسیان

استان هرمزگان - شهرستان پارسیان - خیابان امام خمینی (ره)

تلفن تماس: 44623117 - 44622013 44622012(076)

فاکس: 07644622130

صندوق پستی: 143-79771

ایمیل: shahrdariparsian[at]gmail.com

Template Design:Dima Group